Haber

Tkdf, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesini Açıkladı: “2024 Yerel Seçimlerinde Kadın…

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bayan Federasyonu Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün süren ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede; ILO 190 sayılı kontrat gerekliliklerinin belediyeler tarafından hem kendi bünyelerinde hem de yaptıkları iş mukavelelerinde uygulanmasına ve bayanların lokal idarelerde yetersiz temsilinden hareketle 2024 mahallî seçimlerinde mahallî idarelerde bayan iştirakini artırmak için çalışmaların TKDF öncülüğünde başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Türkiye Bayan Federasyonu Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı” düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. TKDF tarafından açıklanan bildirgede; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Kontratı Siyaset Belgesi’ni imzalamak isteyen birinci büyükşehir belediyesi olduğuna dikkat çekildi. Bildirgede, şunlar kaydedildi:

“ÇALIŞTAY KAPSAMINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİNİN HER ALANDA SAĞLANMASINA  AİT BİR YOL HARİTASI ÇIKARILMIŞTIR”

“Türkiye Bayan Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından birincisi 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmit Belediyesi mesken sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Eşitlik Yerelde Başlar’ çalıştay serisinin ikincisi 17-19 Kasım 2022 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Teması ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bayan İstihdamı, Bayana Yönelik Şiddet, Bayan Çalışmaları’ olarak belirlenen çalıştaya TKDF Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler katılmıştır.

Çalıştay kapsamında TKDF tarafından 53 imzacı belediyeden iştirakçilere Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) C190 İş Yerinde Şiddet ve Taciz Kontratı ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı eğitimi verilmekle birlikte belediyelerin ‘İyi Uygulama Örnekleri’ incelenmiştir.  Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Kontratı Siyaset Belgesi’ni imzalamak isteyen birinci büyükşehir belediyesi olarak istekli olmuştur.

Çalıştay kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliliğinin her alanda sağlanması ve yerelde demokratikleşme tarafında atılan adımların nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceğine ait verimli tartışmalar gerçekleştirilmiş ve hususa ait bir yol haritası çıkarılmıştır. Çalıştaya katılan tüm belediyeler, tüm lokal siyaset ve hizmetleri, cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir perspektifle oluşturmanın bayan ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik en temel siyaset adımları olduğu konusunda hemfikirdir.

“SIĞINMA EVİ AÇILMASININ ZORUNLU VE HAYATİ OLDUĞU KATILIMCI BELEDİYELERE HATIRLATILMIŞTIR”

TKDF Acil Yardım Hattı’nın verilerine göre, iş birliği protokolünü imzalayarak hat hakkında bilgilendirme faaliyetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar yürüten belediyelerde Acil Yardım Hattı’na aktif müracaat sayısında besbelli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilinilirlik, sınırın bilhassa bayan ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi faaliyetleri kapsamında son derece değerlidir. TKDF UNFPA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Acil Yardım Hattı’nın 15 yıllık hizmet istatistiklerini 2023 senesinin ilk aylarında kamuoyu ile paylaşacaktır.

Çalıştayda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14-a hususu uyarınca büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000 kişiyi aşan ilçe belediyelerinde sığınma konutu açılmasının mecburî ve hayati olduğu iştirakçi belediyelere hatırlatılmıştır. Bu çalıştay, 20 Kasım 2021 İzmit Çalıştayı sonuç bildirgesinde belirtilen merkezi siyasetsizlik probleminin çözülmesinde yerelden siyaset üretim süreci ile değişimin alanda olumlu tesiri olduğunu göstermiştir.

Çalıştay kapsamındaki sonuç teklifleri:

1-TKDF ve belediyelerin iş birliği, temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda yatay örgütlenmenin arttırılması,

2-İstanbul Sözleşmesi’nin 81 maddesinin Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” tabiri üzerinden İstanbul Mukavelesi’nin ilgili hususlarının lokal idarelerce uygulandığı sürdürülebilir çalışmaların hızlandırılması,

3-Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını alanda uygulayabilmek için tüm ünite ve takımlarında bu kavramı içselleştirmeleri,

4-ILO 190 sayılı Kontrat gerekliliklerinin belediyeler tarafından hem kendi bünyelerinde hem de yaptıkları iş kontratlarında uygulanması,

5-Belediyelerin bilhassa toplumsal cinsiyete hassas bütçelemeyi temel alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hareket Planı oluşturması ve/veya mevcut planların kurumsallaşması, eşitlik siyasetlerinin sürdürülebilir olması için çalışmaların hızlandırılması,

6-Kadınların mahallî idarelerde yetersiz temsilinden hareketle 2024 lokal seçimlerinde mahallî idarelerde bayan iştirakini artırmak için çalışmaların TKDF öncülüğünde başlatılması,

7-Cinsiyet temelli şiddetle uğraşın en temel noktalarından birisi bayanın ekonomik olarak güçlenmesi olduğundan hareketle daha fazla bayanın istihdamda yer almasını sağlamak gayesiyle imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilmekte olup bu çalışmaların artarak devam etmesi değerlidir. İş gücüne iştirak ve belediye hizmetlerine erişimde dijital mecra ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda, belediyelerin bayanlara e-ticaret, dijitalleşme ve bağlantı kursları düzenleyerek TKDF-özel kesim iş birliğinde bayanların istihdama iştiraklerinin sağlanması,

8-İmzacı belediyelerin hane içi eşit bakım yükünü temel alan eğitim malzemeleri hazırlaması ve sundukları hizmetlerin bu paralelde yürütülmesi,

9-İmzacı belediyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği bahisli eğitimlerin nizamlı biçimde çalışanlara sunulması,

kararı alınmıştır”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Keçiören Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu